Matalàs de làtex dissenyat per la devolució de l´energia pel nucli , a la persona que dorm és determinada d´acord amb la corba d´histèresis.

La corba d´histèresis s´obté mitjançant la força necessària per realitzar una pressió determinada sobre el nucli del matalàs , de aquesta manera s´obté una corba aplatanada , a menor superfície entre la corba de carga i descarga (quant més estreta sigui la forma) menor será l´energia que es perd en el nucli del matalàs i major será la quantitat d´energia que beneficiará a la persona que dorm al cambiar de possició.

Latexco ha desenvolupat una espuma de làtex en la que ès reflexa un 25% a 30% menys de pèrdua d´energia que en els actuals nuclis d'espumació del merca.

 

Sempre amb la garantia de les millors marques:

Garriga Matalasser | Ronda Zamenhof, 37 | 08201 Sabadell | Barcelona
Tel. 93 725 97 06 | info@garrigamatalasser.com