Devolució de l'energia (histèresis)
La devolució de l'energia pel nucli del matalàs a la persona que dorm és determinada d'acord amb la corba d'histèresis. La corba s'obté mitjançant la força necessària per realitzar una pressió determinada sobre el nucli del matalàs. D'aquesta manera s'obté una corba en forma de plàtan. A menor superfície entre la corba de carga i descarga (quant més estreta sigui la forma) menor serà l'energia que es perd en el nucli del matalàs, i major serà la quantitat d'energia que beneficiarà a la persona que dorm al canviar de posició.
Latexco ha desenvolupat una espuma de làtex en la que es reflexa un 25% a 30% menys de pèrdua d'energia que en els actuals nuclis d'espuma del mercat.

Sempre amb la garantia de les millors marques:

Garriga Matalasser | Ronda Zamenhof, 37 | 08201 Sabadell | Barcelona
Tel. 93 725 97 06 | info@garrigamatalasser.com