Ergonomia
Cada motlle Multisac®, de forma cilíndrica, s'embossa un a un. D'aquesta manera respon individualment a la pressió de les distintes formes del cos i es manté la aliniació correcta de la columna vertebral.

Independència
L'orienteció del capçal garantitza la total independència entre persones i proporciona a cada un dells la màxima comoditat.

Qualitat
El pes es reparteix entre un elevat nombre de motlles, fins a 600, aconseguint una vida útil de millor qualitat.

Indeformable
Les motlles Multisac® formen un bloc compacte e indeformable que permet prescindir de la varilla del contorn. S'aconsegueix la indeformabilitat permanent en els laterals del matalàs.

 

Sempre amb la garantia de les millors marques:

Garriga Matalasser | Ronda Zamenhof, 37 | 08201 Sabadell | Barcelona
Tel. 93 725 97 06 | info@garrigamatalasser.com